Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2013

Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacytaty cytaty
Sponsored post
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

July 27 2013

Reposted fromlugola lugola viaiblameyou iblameyou

May 14 2013

2650 f040 390
Reposted frompaatison paatison viagawecka gawecka

April 29 2013

7220 42f5 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viasofuckingnice sofuckingnice

March 17 2013

Reposted fromshakeme shakeme viagawecka gawecka
5435 83f0 390

March 15 2013

1532 636e
Reposted fromwaffel waffel viaKiro Kiro

March 13 2013

kurwa, schudnij wreszcie.
Reposted fromkurwajegomac kurwajegomac viapheebs pheebs

March 09 2013

0505 4741 390

March 07 2013

0347 4170 390
Reposted fromcozakoszmar cozakoszmar viaRecklessKid RecklessKid

March 06 2013

7677 01e0 390
Wiosna
Reposted frommadzia19880 madzia19880 viacountingme countingme
5007 2db1
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
4989 72cd 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
8189 7d75 390
Reposted fromlaj laj viasofuckingnice sofuckingnice
Ukradnij mnie na zawsze.

March 04 2013

5255 6e30 390
Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.
— Fiodor Dostojewski; Zbrodnia i kara
Reposted fromapatyczna apatyczna viakartoNik kartoNik
9521 3222 390
Reposted frombasik basik viapalina palina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...